Dreaming Space Ⅰ, Ⅱ / Incheon Airport Terminal 2 (2018)
Forced glass, Stainless steel, Granit, LED
Ⅰ- 4000 x 4000x3600mm, Ⅱ- 4000 x 4000 x 3600mm

꿈꾸는 공간Ⅰ, Ⅱ / 인천 국제공항 제2여객터미널 (2018)
스테인리스 스틸, 강화유리, LED조명
Ⅰ- 4000 x 4000x3600mm, Ⅱ- 4000 x 4000 x 3600mm